Spørretimespørsmål fra Eilef A. Meland (SV) til nærings- og energiministeren

Datert: 11.04.1996
Besvart: 17.04.1996 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Eilef A. Meland (SV)

Spørsmål

Eilef A. Meland (SV): "Hvilke forutsetninger må innfris for at de to gasskraftverkene Naturkraft AS har søkt konsesjon for, skal være henholdsvis bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsomme?"


Les hele debatten