Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til sosialministeren

Datert: 12.04.1996
Besvart: 17.04.1996 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Regjeringa går inn for arbeidslinja. Innskrenkinger i trygde- rettigheter skal føre til at flere kommer i lønna arbeid.

Hvor vil sosialministeren hente arbeidsplassene fra for de som i dag går på trygd, men som Regjeringa ønsker ut i arbeid?"


Les hele debatten