Spørretimespørsmål fra Jan Petersen (H) til statsministeren

Datert: 19.04.1996
Besvart på vegne av: Statsministeren
Besvart: 24.04.1996 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Jan Petersen (H)

Spørsmål

Jan Petersen (H): "Norske eksportbedrifter i IT-næringen etterlyser et norsk offentlig organ som kan sertifisere deres IT-produkter med hensyn til sikkerhets- og kvalitetskrav. Fraværet av en slik godkjenningsordning kan bli en vesentlig ulempe for konkurranseevnen på flere av de viktigste europeiske markedene. En norsk ordning med gjensidig anerkjennelse av ordninger mellom landene vil kunne fjerne en slik ulempe.

Vil statsministeren ta initiativ til etablering av et slikt organ?"


Les hele debatten