Spørretimespørsmål fra Jørgen Holte (Sp) til landbruksministeren

Datert: 18.04.1996
Besvart: 24.04.1996 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Jørgen Holte (Sp)

Spørsmål

Jørgen Holte (Sp): "Stortinget har vedteke krav om beredskapslager av matkorn og forkorn tilsvarande 6 månader normalforbruk av matkorn og 3 månader normalforbruk av forkorn rekna frå 1. juli 1996.

På kva måte er Stortinget sitt vedtak iverksett?"


Les hele debatten