Spørretimespørsmål fra Terje Riis-Johansen (Sp) til landbruksministeren

Datert: 18.04.1996
Besvart: 24.04.1996 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Terje Riis-Johansen (Sp)

Spørsmål

Terje Riis-Johansen (Sp): "Ser statsråden det som naturlig at det gis en lavere timegodtgjørelse for det arbeidet som utføres i landbruket enn det som gis for arbeid utført av andre sammenlignbare grupper i samfunnet?"


Les hele debatten