Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 18.04.1996
Besvart: 24.04.1996 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Tore A. Liltved (H)

Spørsmål

Tore A. Liltved (H): "En undersøkelse Næringslivets Hovedorganisasjon har gjort blant små- og mellomstore bedrifter viser at halvparten av bedriftene har problemer med å få arbeidskraft med rett kompetanse. Dette forekommer samtidig som Regjeringen bruker enorme beløp på kvalifiseringstiltak av ulike slag.

Er Regjeringens arbeid mislykket?"


Les hele debatten