Spørretimespørsmål fra Gunnar Breimo (A) til miljøvernministeren

Datert: 16.04.1996
Besvart: 24.04.1996 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Gunnar Breimo (A)

Spørsmål

Gunnar Breimo (A): "Statens forurensningstilsyn fikk i 1993 utarbeidet en rapport som viser at det er store mengder olje igjen i krigsvrakene på Narvik havn. Rapporten konkluderer med at det er stor fare for plutselige utslipp. For en del av vrakene er situasjonen så alvorlig at det ble anbefalt tømming innen sommeren 1994.

Hvilke tiltak vil Miljøverndepartementet iverksette for å hindre utslipp?"


Les hele debatten