Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 17.04.1996
Besvart: 24.04.1996 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "I forskrift frå Direktoratet for naturforvaltning om korttypar og prisar for fiske, småvilt og villreinjakt i statsallmenning, er prisforholdet mellom innanbygdsbuande og utanbygdsbuande endra når det gjeld pris på småviltjaktkort.

Er dette ei bevisst politisk handling for å svekkje fortrinnsretten innanbygdsbuande har når det gjeld jakt og fiske i statsallmenning?"


Les hele debatten