Spørretimespørsmål fra Johanne Sommersæter (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 19.04.1996
Besvart: 24.04.1996 av samferdselsminister Kjell Opseth

Johanne Sommersæter (Sp)

Spørsmål

Johanne Sommersæter (Sp): "Som en sterk begrunnelse for å liberalisere luftfarten framhevet Regjeringen at det ville gi billigere flyreiser. En undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser tvert om at prisene er økt.

Hvorfor har Regjeringen tatt feil i denne saken?"


Les hele debatten