Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 17.04.1996
Besvart: 24.04.1996 av helseminister Gudmund Hernes

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Mener helseministeren at det er forsvarlig bruk av knappe helseressurser og etisk akseptabelt når Rikshospitalet har utbetalt 1,3 mill. kroner pluss gratis opphold i Oslo for konsulentbistand til en av sykehusets tidligere toppledere?"


Les hele debatten