Spørretimespørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til finansministeren

Datert: 18.04.1996
Besvart: 24.04.1996 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): "Det er kjent gjennom pressen at Folketrygdfondets administrerende direktør Tore Lindholt tar aktiv del i stridighetene også i Aker.

Opptrer Lindholt i slike sammenhenger som privatperson, med fullmakt fra styret i Folketrygdfondet eller med fullmakt fra fondets eier, Finans- departementet?"


Les hele debatten