Spørretimespørsmål fra Terje Sandkjær (Sp) til finansministeren

Datert: 18.04.1996
Besvart: 24.04.1996 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Terje Sandkjær (Sp)

Spørsmål

Terje Sandkjær (Sp): "Sirkusbiler er ilagt vektårsavgift på linje med andre tyngre kjøretøyer, sjøl om deres kjørelengde bare er 5-10% av det lastebiler ellers kjører. Regelverket gir departementet anledning til å vurdere avgiften i spesielle tilfeller.

Er statsråden enig i at det bør foretas en kraftig reduksjon i vektårsavgiften på sirkusbiler?"


Les hele debatten