Spørretimespørsmål fra Anita Apelthun Sæle (KrF) til justisministeren

Datert: 15.04.1996
Besvart: 24.04.1996 av justisminister Grete Faremo

Anita Apelthun Sæle (KrF)

Spørsmål

Anita Apelthun Sæle (KrF): "Omsetnaden på speleautomatar skal ha auka med 60% i fjor. Born har spelegjeld og pensjonistar spelar seg blakke.

Kva kan justisministeren gjera for å begrense dei uheldige verknadene av speleautomatar på kjøpesentre og liknande stader?"


Les hele debatten