Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til fiskeriministeren

Datert: 17.04.1996
Besvart på vegne av: Fiskeriministeren
Besvart: 24.04.1996 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "Då Stortinget handsama strukturmeldinga for fiskeria 7. desember 1992, ba ein samla sjøfarts- og fiskerikomite at det blei nedsett eit samansatt utval for å vurdere fritidsfiskarane sine framtidige rettar på sjøen.

Kan statsråden gjere greie for korleis denne saka står i dag?"


Les hele debatten