Spørretimespørsmål fra Arne Haukvik (Uavh) til samferdselsministeren

Datert: 22.05.1997
Besvart: 28.05.1997 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Arne Haukvik (Uav)

Spørsmål

Arne Haukvik (Uavh): Kva bør gjerast med NSB slik at dei ikkje treng å leige konsulenthjelp for om lag 100 mill. kroner i året?


Les hele debatten