Spørretimespørsmål fra Morten Lund (Sp) til nærings- og energiministeren

Datert: 17.04.1996
Besvart: 24.04.1996 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): "I Rjukan og på Rena har de ansatte og kommunen under dramatiske omstendigheter greidd å berge viktige arbeidsplasser. Nå kjempes en tilsvarende kamp i Mehamn og i Lysøysund mot stripping av typiske hjørnesteinsbedrifter.

Er statsråden fornøyd med den hjelp staten har gitt og kan gi i disse tilfellene for å sikre arbeidsplassene og bosettingsgrunnlaget?"


Les hele debatten