Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 17.04.1996
Besvart: 24.04.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): "Hvordan vurderer statsråden den økonomiske situasjonen ved Vestlandet Kompetansesenter, og vil det bli tatt initiativ fra departementet for å finne en løsning på de problemene som har oppstått?"


Les hele debatten