Spørretimespørsmål fra Morten Lund (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 03.05.1996
Besvart: 08.05.1996 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): "24. mai 1995 fattet Stortinget følgende vedtak: "Stortinget ber Regjeringen fastlegge rutiner som sikrer at konsekvensene for distrikts- politikken blir utredet som en del av beslutningsgrunnlaget når Stortinget skal avgjøre om politikken på viktige samfunnsområder skal legges om." Dette vedtaket er ikke fulgt opp i utredningen om skattlegging av kraftforetak.

Vil forslaget til et nytt inntektssystem for kommunene bygge på utredninger om konsekvenser for distriktspolitikken?"


Les hele debatten