Spørretimespørsmål fra Arne Haukvik (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 26.04.1996
Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 08.05.1996 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Arne Haukvik (Uav)

Spørsmål

Arne Haukvik (Sp): "Dei som bur i Hellerud bydel får nattesvevnen øydelagt av store sprengingsarbeid i Gardemotunnelen. NSB svarar at fagrørsla har forhandla seg fram til arbeidstidene. NSB burde og ta omsyn til dei som bur i området.

Vil statsråden syte for at det ikkje blir utført sprengingsarbeid mellom kl. 23.00 og kl. 06.00 slik bydelsutvalet krev?"


Les hele debatten