Spørretimespørsmål fra Valgerd Svarstad Haugland (KrF) til helseministeren

Datert: 29.04.1996
Besvart: 08.05.1996 av helseminister Gudmund Hernes

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Spørsmål

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): "Oppslag i Aftenposten 29. april 1996 syner at norske barn for ca. 35 år sidan har fått store stråledosar gjennom melk som var radioaktiv.

Kva visste norske styresmakter om dette, kvifor vart ikkje folk informert, og kva for tiltak vart sett i verk for å hindre skadeverknader?"


Les hele debatten