Spørretimespørsmål fra Annelise Høegh (H) til helseministeren

Datert: 30.04.1996
Besvart: 08.05.1996 av helseminister Gudmund Hernes

Annelise Høegh (H)

Spørsmål

Annelise Høegh (H): "Stortinget har vedtatt at blant annet lungesykehuset Glittreklinikken, som eies av Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke skal finansieres med 90% fra folketrygden og 10% fra fylkeskommunene. Klinikken er på det nærmeste konkurs fordi Helsedepartementet ikke godkjenner en anstendig kurpris.

Hva er statsrådens begrunnelse for ikke å godta en kurpris på Glittre som tilsvarer kurprisen på lungeavdelinger på offentlige sykehus?"


Les hele debatten