Spørretimespørsmål fra Jorunn Ringstad (Sp) til justisministeren

Datert: 23.05.1997
Besvart: 28.05.1997 av justisminister Gerd-Liv Valla

Jorunn Ringstad (Sp)

Spørsmål

Jorunn Ringstad (Sp): Tamilane som er returnerte frå Noreg dei siste månadene, har vorte sende ut av Noreg utan gyldige reisedokument.

Vurderer justisministeren dette som tilrådeleg og forsvarleg?


Les hele debatten