Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til barne- og familieministeren

Datert: 02.05.1996
Besvart: 08.05.1996 av barne- og familieminister Grete Berget

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): "Ved det nyvalgte kollegiet ved NTNU i Trondheim, har to kvinner blitt kvotert ut av kollegiet med henvisning til kjønnsmessig balanse i valgreglementet, til tross for at de fikk flere stemmer enn de mannlige kandidatene.

Mener statsråden dette er i samsvar med likestillingslovens intensjon og bestemmelser?"


Les hele debatten