Spørretimespørsmål fra Unn Aarrestad (Sp) til nærings- og energiministeren

Datert: 03.05.1996
Besvart på vegne av: Nærings- og energiministeren
Besvart: 08.05.1996 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Unn Aarrestad (Sp)

Spørsmål

Unn Aarrestad (Sp): "Ifylgje Aftenposten 2. mai 1996 går styreleiar i Statens Nærings- og Distriktsutviklingsfond (SND), Frode Alhaug, inn for at SND kan engasjera seg i privat helseverksemd.

Meiner statsråden dette er innanfor ramene til SND sitt verkeområde?"


Les hele debatten