Spørretimespørsmål fra Kaci Kullmann Five (H) til miljøvernministeren

Datert: 23.05.1997
Besvart på vegne av: Miljøvernministeren
Besvart: 28.05.1997 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Kaci Kullmann Five (H)

Spørsmål

Kaci Kullmann Five (H): På en miljøkonferanse i Brussel 7. mai 1997 i regi av Globe International uttrykte parlamentarikere fra Europa, USA og Japan dyp bekymring over hormonhermende kjemikaliers innvirkning på mennesker og dyr. En rekke fagfolk frykter virkningene av slike stoffer.

Hvilke tiltak for å redusere denne faren går miljøvernministeren inn for, og inngår et initiativ til uavhengig og målrettet forskningsinnsats i miljøvernministerens tiltak?


Les hele debatten