Spørretimespørsmål fra Rita H. Roaldsen (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 24.04.1996
Besvart: 08.05.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Rita H. Roaldsen (Sp)

Spørsmål

Rita H. Roaldsen (Sp): "Departementet har varslet en stortingsmelding med basis i evalueringen av omorganiseringen av spesialundervisningen.

Hvordan kan statsråden forklare en reduksjon i bevilgningene til Nord-Norge-programmet før en har foretatt en evaluering?"


Les hele debatten