Spørretimespørsmål fra Mimmi Bæivi (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 25.04.1996
Besvart: 08.05.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Mimmi Bæivi (A)

Spørsmål

Mimmi Bæivi (A): "En tredjedel av alle norske apotek har ikke farmasøytisk kandidat ansatt utover apotekeren. Særlig i Nord-Norge er farmasøytmangelen alvorlig.

Vurderer statsråden å øke utdanningskapasiteten på dette fagområdet?"


Les hele debatten