Spørretimespørsmål fra Inga Kvalbukt (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 30.04.1996
Besvart: 08.05.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Inga Kvalbukt (Sp)

Spørsmål

Inga Kvalbukt (Sp): "Jeg er kjent med at Høgskolen i Nesna har søkt om å få opprette studentsamskipnad, som har vist seg å være en hensiktsmessig måte å ivareta studentvelferd på. Den som eier eller driver en utdanningsinstitusjon, har et lovpålagt ansvar for å legge forholdene til rette for å løse velferds- oppgaver for elevene/studentene.

Hva vil statsråden gjøre for å oppfylle loven på dette området, og imøtekomme Nesnastudentenes ønske om og behov for egen studentsamskipnad?"


Les hele debatten