Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 02.05.1996
Besvart: 08.05.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Medfører det riktighet at studenter ved 1. avdeling jus tilknyttet Merkantilt Institutt AS i Trondheim nektes utdanningsstøtte, og hva er i så fall begrunnelsen?"


Les hele debatten