Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 02.05.1996
Besvart: 08.05.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Hvilken begrunnelse har statsråden for å endre retningslinjene i Statens Lånekasse for utdanning slik at deltagere i eksamensrettede tilbud i videregående opplæring i regi av studieforbundene nektes utdannings- støtte når det taes skolepenger?"


Les hele debatten