Spørretimespørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til utenriksministeren

Datert: 09.05.1996
Besvart: 15.05.1996 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "I forbindelse med eventuell utvidelse av NATO har NATOs general- sekretær Solana sagt at østeuropeiske land som ønsker å bli medlem av Nato må akseptere å ta imot atomvåpen.

Støtter Regjeringa en slik politikk, som vil bety å utplassere Nato- atomvåpen i disse landene som for kort tid siden har blitt kvitt sine Warszawapakt-atomvåpen?"


Les hele debatten