Spørretimespørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til utenriksministeren

Datert: 10.05.1996
Besvart: 15.05.1996 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "I Stillehavet og Afrika har det i den senere tid blitt opprettet nye traktatfestede atomvåpenfrie soner.

Vil Regjeringa ta opp igjen arbeidet for at det også skal bli opprettet en traktatfestet atomvåpenfri sone i Norden og Baltikum?"


Les hele debatten