Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til landbruksministeren

Datert: 10.05.1996
Besvart: 15.05.1996 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Inntektsnivået i jordbruket er omlag 55% av gjennomsnittet for andre grupper. Regjeringa meiner jordbruket gjennom effektivisering skal oppfylle Stortinget sine forventningar om inntekter og levekår på line med den "øvrige befolkning".

Kor mange gardsbruk meiner statsråden det må leggjast ned kvart år, for at jordbruket kan oppnå eit inntektsgrunnlag som er på line med den "øvrige befolkning"?"


Les hele debatten