Spørretimespørsmål fra Jørgen Holte (Sp) til landbruksministeren

Datert: 10.05.1996
Besvart: 15.05.1996 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Jørgen Holte (Sp)

Spørsmål

Jørgen Holte (Sp): "I media blir det framstilt at Regjeringa har gitt tilbod om ei eingongsutbetaling til jordbruket på 150 mill. kroner i 1996.

Er dette eit beløp Stortinget tidlegare har gjort vedtak om å løyve, eller vil Regjeringa kome tilbake til Stortinget med forslag om ekstraløyving?"


Les hele debatten