Spørretimespørsmål fra Jørgen Holte (Sp) til landbruksministeren

Datert: 10.05.1996
Besvart: 15.05.1996 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Jørgen Holte (Sp)

Spørsmål

Jørgen Holte (Sp): "I Klassekampen 9. mai 1996 er det uttalt at jordbruket bygger sitt krav på ein produktivitetsvekst på mellom 4-5%. Dette med bakgrunn i underlagsmateriale frå Budsjettnemnda der staten er med. Det blir vidare opplyst at staten stiller krav om ytterligare produktivitetsvekst på 3-4%.

Er dette ei riktig framstilling. I tilfelle ja, kva for andre grupper blir det frå staten si side stilt eit tilsvarande krav?"


Les hele debatten