Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 10.05.1996
Besvart: 15.05.1996 av helseminister Gudmund Hernes

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Det har den senere tid vært avdekket flere tilfeller med feil- diagnostisering fra patologiske avdelinger for brystkreft, noe som har ført til at flere kvinner har fått operert bort friske bryst, med den fysiske og psykiske påkjenningen dette har medført for den enkelte.

Finnes det i dag i forbindelse med kvalitetssikringsreglene for våre sykehus også pålegg om at vanskelige patologiske preparater skal minst bedømmes av to ulike patologer?"


Les hele debatten