Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til kulturministeren

Datert: 09.05.1996
Rette vedkommende: Kirke-, utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 15.05.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "Det største barokkorgelet i verda nord for Hamburg finst på Kongsberg, men har etter skade vore ute av bruk sidan 1880. Restaureringa av dette eineståande klenodiet er ei nasjonal sak og har utløyst eit breitt engasjement frå kyrkja, private lag, organisasjonar og offentlege instansar med sikte på ferdigstilling 31. desember 1999.

Kan ein rekne med at også departementet vil ta sin del av ansvaret for at dette målet vert nådd i tide?"


Les hele debatten