Spørretimespørsmål fra Kjellaug Nakkim (H) til justisministeren

Datert: 10.05.1996
Besvart: 15.05.1996 av justisminister Grete Faremo

Kjellaug Nakkim (H)

Spørsmål

Kjellaug Nakkim (H): "I Dagbladet 9. mai 1996 blir det hevdet at Kola-nordmenn må dokumentere sterk tilknytning til Norge for å få permanent opphold her i landet. Jeg regner med at det er flest 2. og 3. generasjons utvandrere som søker om opphold.

Kan justisministeren klargjøre hva kriteriet "tilknytning til Norge" innebærer?"


Les hele debatten