Spørretimespørsmål fra Lars Sponheim (V) til justisministeren

Datert: 23.05.1997
Besvart: 28.05.1997 av justisminister Gerd-Liv Valla

Lars Sponheim (V)

Spørsmål

Lars Sponheim (V): FNs høykommissariat for flyktninger kom for et år siden med en rekke spørsmål angående norsk praksis når det gjelder den lave innvilgelsesprosenten for politisk asyl.

Hva har departementet foretatt seg for å følge opp den kritikken som ble fremmet, hvilke endringer er foretatt eller vurderes, og når og i hvilken form vil Stortinget få seg forelagt en oppfølging av de spørsmål som ble tatt opp av høykommissariatet?


Les hele debatten