Spørretimespørsmål fra Solveig Sollie (KrF) til sosialministeren

Datert: 10.05.1996
Besvart: 15.05.1996 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Solveig Sollie (KrF)

Spørsmål

Solveig Sollie (KrF): "Borgestadklinikken er utpekt til et regionalt senter for tvangstiltak mot gravide rusmisbrukere. De nødvendige økonomiske midler for å gjennomføre intensjonene i § 6.2a i lov om sosiale tjenester er ikke fulgt opp av departementet.

Vil statsråden sørge for at de nødvendige midler stilles til rådighet?"


Les hele debatten