Spørretimespørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 10.05.1996
Besvart: 15.05.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): "For enkelte fagområder i videregående opplæring viser det seg å være et stort misforhold mellom elevtall og tallet på lærlingplasser.

Vil statsråden, når det nå viser seg at dagens regelverk hindrer mange unge i å få lærlingeplass, gi åpning for at unge kan begynne i lære i fag som er beslektet med det de nå er elever i?"


Les hele debatten