Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til statsministeren

Datert: 24.05.1996
Spørsmålet er trukket tilbake

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): "Statsministeren har flere ganger talt imot alle former for rase- diskriminering.

Hvorledes ser hun på utviklingen når Sosialistisk Venstreparti nå deler den norske befolkning inn i to adskilte og klare grupper, nemlig fargede norske og hvite norske?"


Les hele debatten