Spørretimespørsmål fra Jørgen Holte (Sp) til landbruksministeren

Datert: 24.05.1996
Spørsmålet er trukket tilbake

Jørgen Holte (Sp)

Spørsmål

Jørgen Holte (Sp): "Fra hele distrikts-Norge meldes det om at lokale tillitsvalgte for Arbeiderpartiet er i opprør over Regjeringens landbrukspolitikk. Eksempler på dette er Arbeiderparti-ordførerne i Karasjok og Balsfjord.

Har disse ordførerne misforstått distriktsprofilen i Arbeiderpartiets landbrukspolitikk?"


Les hele debatten