Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 23.05.1996
Besvart: 29.05.1996 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "I mange distrikter når ein ikkje målsetjinga om å få dei langtids- ledige i arbeid. I Oppland fekk i 1995 45% (512 personer) av dei som passerte 80 veker, innvilga dispensasjon på grunn av at arbeidsmarknads- etaten ikkje klarte å skaffe arbeid til desse.

Er kommunal- og arbeidsministeren tilfreds med situasjonen slik den er, eller blir det sett i gang tiltak som vil betra tilhøva for dei langtids- ledige?"


Les hele debatten