Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til justisministeren

Datert: 22.05.1996
Besvart: 29.05.1996 av justisminister Grete Faremo

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "I behandlinga av en konkret asylsøknad fra en kosovoalbaner har politiet oversendt detaljerte opplysninger om asylsøkeren til Den jugoslaviske ambassaden i Oslo. UNHCR advarer klart mot å gi opplysninger til hjemlandets myndigheter om personer som søker asyl.

Hvilke retningslinjer foreligger når det gjelder kontakt med heimlandets myndigheter under behandling av en asylsøknad?"


Les hele debatten