Spørretimespørsmål fra Solveig Sollie (KrF) til justisministeren

Datert: 23.05.1996
Besvart: 29.05.1996 av justisminister Grete Faremo

Solveig Sollie (KrF)

Spørsmål

Solveig Sollie (KrF): "Forskriftene til utlendingsloven sier at utenlandske kvinner som har blitt mishandlet i samlivsforhold, skal få oppholdstillatelse etter et sam- livsbrudd, jfr. § 37, 5 ledd, 2 pkt. Justisdepartementet har tidligere sagt at det i slike tilfeller ikke kreves at det skal fremlegges dokumentasjon for at mishandling har funnet sted. Imidlertid ser vi stadig at mishandlede, utenlandske kvinner blir nektet oppholdstillatelse.

Hva skal til for at mishandlede kvinner får innvilget opphold i Norge?"


Les hele debatten