Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til justisministeren

Datert: 23.05.1997
Besvart: 28.05.1997 av justisminister Gerd-Liv Valla

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): Mistanke om straffbart forhold i Norge er brukt som begrunnelse for å nekte opphold her for en kurder fra Tyrkia. Med denne personens politiske opposisjonsfortid i Tyrkia, kan retur dit bety en strengere straff enn noen norsk domstol eventuelt vil kunne idømme han, om han kjennes skyldig i det han mistenkes for.

Er det i samsvar med norsk retts- og forvaltningspraksis å begrunne et vedtak med mistanke, når vedtakets innhold er en svært streng straff?


Les hele debatten