Spørretimespørsmål fra Anne Helen Rui (A) til justisministeren

Datert: 24.05.1996
Besvart: 29.05.1996 av justisminister Grete Faremo

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): "Behovet for varetektsplasser varierer over tid, men mye tyder likevel på at det samlede behovet er økende. Dette har i perioder skapt problemer både for politiet, fengselsmyndighetene og for de varetektsinnsatte.

Hva er status på varetektssituasjonen, og hvilke tiltak ser justis- ministeren behov for på lengre sikt?"


Les hele debatten