Spørretimespørsmål fra Unn Aarrestad (Sp) til nærings- og energiministeren

Datert: 22.05.1996
Besvart: 29.05.1996 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Unn Aarrestad (Sp)

Spørsmål

Unn Aarrestad (Sp): "Riggselskapet Transocean i Tananger, med 2000 tilsette, ser nå ut til å kunne bli oppkjøpt av det amerikanske selskapet Sonat etter at leiinga nå har gitt klarsignal for dette.

Kva vil statsråden gjera for å hindra eit slikt oppkjøp som igjen lett kan føra til utflytting av arbeidsplassar?"


Les hele debatten