Spørretimespørsmål fra Valgerd Svarstad Haugland (KrF) til sosialministeren

Datert: 23.05.1996
Besvart: 29.05.1996 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Spørsmål

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): "Departementet har sendt brev til kommunane og fylkesmenn med oppmoding om utflytting av unge funksjonshemma, mellom anna frå spesialsjukeheimar.

Gjeld denne oppmodinga om utflytting også for dei som bur på Hjemmet for døve og andre institusjonar som er nemd i NOU 1995:14?"


Les hele debatten